Undersidor

Stöd oss när du spelar på Svenska Spel. Klicka på bilden ovan för att spela.

Policy

Bolidens Skidklubb vill främja hälsa och friskvård för såväl elit som motionärer i alla åldrar genom fysisk aktivitet ute i naturen.

I Bolidens Skidklubb har flickor/pojkar och kvinnor/män samma tillgång till träning, träningstider, träningsläger, tränings- och tävlingskläder, tävlingar, skidspår och annat inom klubbens verksamhet.

Bolidens Skidklubb följer Riksidrottsförbundets stadgar och styrdokument. I stadgarna står att all idrott ska utgå från barnkonventionen. Läs mer om Riksidrottsförbundet policys och styrande dokument

RF Styrande dokument

RF Policy

Här finns Bolidens Skidklubbs  ”Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling”.

Undersidor

Stöd oss när du spelar på Svenska Spel. Klicka på bilden ovan för att spela.